โปรแกรมซีโมอา (ZMOA)

ZMOA (ซีโมอา หมายถึง โปรแกรมที่จะมาช่วยคีย์ข้อมูลการคัดกรอง (Zcreening ) โดยเป็นตัวแทนนำข้อมูลการคัดกรองไปคีย์ใน web online ของ สปสช. )

 • ปัญหา
  • การป้อนข้อมูล การคัดกรองความเสี่ยง Metabolic Online ทำได้ช้า
  • เมื่อเกิดข้อผิดพลาด ข้อมูลเกิดสูญหาย ต้องป้อนข้อมูลใหม่ ไม่สามารถนำข้อมูลเก่ามาใช้ได้ 
  • บางเวลา Web http://ucapps.nhso.go.th/ ก็ทำการหยุดปรับปรุง http://maintenance.nhso.go.th/warning/
 • สาเหตุ
  • Internet บางที่, บางเวลา ช้า และ error 
  • บางเวลาข้อมูลพร้อม แต่ Internet และ Web ไม่พร้อม
 • ความต้องการ
  • บันทึกข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยงเก็บไว้ในไฟล์ Excel (.xls)
  • นำไฟล์มา upload เข้าสู่ระบบ Online เมื่อ internet และ Web http://ucapps.nhso.go.th/allpp2010 พร้อมใช้งาน
  • โปรแกรมทำการลงข้อมูล Online อัตโนมัติ
 • ประโยชน์
  • การบันทึกข้อมูลใน Excel ทำได้สะดวกและรวดเร็ว
  • ได้ไฟล์ข้อมูลที่จะนำมาใช้งานภายหลัง และปีต่อๆ ไปได้
  • การลงข้อมูล Online ทำได้สะดวกและรวดเร็ว