คำถาม - คำตอบ

ถาม(1): โปรแกรมซีโมอา (zmoa) ดีกว่าการลงข้อมูลบน web online ของ สปสช. อย่างไร?
ZMOA>:
   1. การกรอกข้อมูลทำได้เร็วกว่า  เพราะกรอกบน Excel และสามารถ copy ข้อมูลที่ซ้ำๆกันได้
      เช่น  แยกแบบคัดกรองที่ตอบเหมือนๆ กัน ออกเป็นชุดๆ แล้วนำมากรอกพร้อมๆกัน
      จะประหยัดเวลาได้มาก
   2. หาก web online ของ สปสช. ขัดข้อง หรือ internet ขัดข้อง  ข้อมูลที่กรอกไว้ก็ไม่สูญหาย
   3. สามารถกรอกข้อมูลรอไว้  ในขณะที่ web online ของ สปสช. หยุดปรับปรุง
    
ถาม(2): โปรแกรมซีโมอา (zmoa) ทำงานอย่างไร?
ZMOA>: 
     โปรแกรมซีโมอา (zmoa) = Excel97 + Web Browser (เช่น IE หรือ  Firefox) เช่นเดียวกับโปรแกรม
ท่อง web ต่างๆ  (IE, Firefox, Google Chrome, ฯลฯ ) แต่ที่แตกต่างคือ โปรแกรมซีโมอา (zmoa) จะ
อ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel (zmoa_template.xls) แล้วนำไปกรอกที่หน้า web online ของ สปสช. แทนผู้ใช้
ที่ต้องกรอกแล้วกดปุ่มบันทึกเอง  นั่นทำให้โปรแกรมซีโมอา (zmoa)  ต้องให้ผู้ใช้ป้อน user และ password
ของ web สปสช. สำหรับผ่านเข้าไปกรอกข้อมูลที่ web online ของ สปสช. เช่นเดียวกับที่เราทำผ่าน web
browser ตัวอื่นๆ มี IE เป็นต้น
   
ถาม(3): สอ. แห่งหนึ่งมีข้อมูล 1,000 คนจะสามารถลงข้อมูลได้หรือไม่?
ZMOA>: 
     สามารถทำได้  แรกๆ อาจทำเพียง 1 คน โดยการแก้ไขข้อมูลในไฟล์ zmoa_template.xls กดปุ่ม
บันทึก  แล้วรัน zmoa.exe หลังจากนั้นให้ตรวจสอบดูในส่วนรายงานที่มีการบันทึกเข้าวันนี้บน Web สปสช.
เมื่อแน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องทุกค่า ทุกฟิลด์ (Field) ก็ให้ส่ง email ไปขอลงทะเบียนระบุหัวข้อ <Free register zmoa>
เพื่อเพิ่มจำนวนจาก ทีละ 1 คนเป็น ทีละ 10 คน ขณะที่รอการตอบกลับ จาก zmoagent@gmail.com
ก็ให้กรอกข้อมูลรอไปเรื่อยๆ  สมมุติให้ เมื่อกรอกข้อมูลได้ 100 คน แล้ว มี email ยืนยันมาว่าได้เพิ่มเป็น
10 คนแล้ว ก็ให้บันทึกไฟล์ zmoa_template.xls แล้วรัน zmoa.exe โปรแกรมจะส่ง 10 คนแรกไป Online
หลังจากได้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานบน Web สปสช. แล้วก็ให้ลบ 10 คนแรกทิ้งไปเลื่อน 10 ล่างขึ้นมา
แทน บันทึกไฟล์ zmoa_template.xls แล้วรัน zmoa.exe อีกครั้ง ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ 1,000 คน
หากต้องการเพิ่มจำนวนคน (licenses) มากกว่า 10 คน ให้ email ไปหา zmoagent@gmail.com ระบุหัวข้อ
 <Licenses zmoa>

ถาม(4): โปรแกรมซีโมอา (zmoa) ผ่านการรับรองจาก สปสช. หรือยัง?
ZMOA>:
        เบื้องต้นยังไม่ได้รับการรับรองจาก สปสช.

ถาม: บันทึกข้อมูลใน Excel เป็น Complatibilty 97/2003 หมายถึงอะไร?
ZMOA>:
       Excel ในปัจจุบันมีการใช้งานอยู่หลายๆ version เช่น Office 2003 การบันทึกไฟล์ใน Excel 2003
ให้สามารถใช้งานได้ใน Excel 97 หรือ Excel 2003  เรียกว่า Complatibity Mode ซึ่งจะให้เราเลือกตอน
Save ไฟล์

ถาม(5): Portable Application หมายถึงอะไร?
ZMOA>:
        Portable Application หมายถึง  โปรแกรมที่สามารถ copy ลง Thumb Drive แล้วนำไปใช้งานได้
โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง  สามารถพกพาไปใช้กับเครื่องอืนๆ ได้ทุกที่  ยกตัวอย่าง สอ.แห่งหนึ่ง internet
มีปัญหาทำให้ไม่สามารถลงข้อมูล Online ได้  จึงไปที่ร้าน internet ในเมือง แล้ว ใส่  Thumb แล้วรัน
โปรแกรม zmoa.exe โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง

ถาม(6): พิมพ์ password แล้วไม่ขั้นอะไรเลยทำให้ login ไม่ผ่านต้องทำอย่างไร?
ZMOA>:
     โปรแกรมซีโมอา (zmoa)  จะไม่แสดง  password ขณะที่พิมพ์ (รวมทั้งไม่แสดง * หรืออักขระอื่นๆ)
ให้พิมพ์ password ให้ถูกต้องแล้วกดปุ่ม Enter เลย หากโปรแกรมซีโมอา (zmoa) login ได้ โปรแกรมจะ
จำ user/password ไว้ในไฟล์  logs/password ซึ่งเราสามารถแก้ไขหากต้องการเปลี่ยน user และ password
หรือ ลบทิ้งได้หากต้องการป้อน user/password ใหม่


ถาม(7): ไฟล์ zmoa_template.xls แก้ไขอะไรได้บ้าง
ZMOA>:
        เปลี่ยนสีตีกรอบได้ (Cell Style) แต่ให้ระวังการเปลี่ยน Cell Format เช่น Number, Datetime เช่น
เลขประจำตัวประชาชน, ตัวเลขเลือกข้อ 1 2 3 และวันที่ นอกนั้นก็ตามใจชอบ

ถาม(8): ข้อควรระวังในการใช้โปรแกรมซีโมอา (zoma)
ZMOA>:
        อย่า copy โปรแกรม zmoa จากคน อื่น เพราะหากคนคนนั้น เคยมีการ login แล้วโปรแกรมจะจำ
user/password ของคนคนนั้นไว้  ทำให้คนที่ copy โปรแกรมมาลงข้อมูล จะเป็นการลงข้อมูลให้คนคนนั้น

ถาม(9): โปรแกรมซีโมอา (zmoa) เหมือนหรือแตกต่างกับโปรแกรมเจซีโมอา (jzmoa)
ZMOA>:
          หน้าที่แตกต่างกันครับ
          zmoa อ่านข้อมูลจากใน excel ไฟล์นำไปคีย์ที่ web สปสช. แล้วกดปุ่มบันทึก เหมือนกับที่เราทำผ่าน IE หรือ Firefox
          jzmoa สร้างไฟล์ exel จากข้อมูลใน jhcis เพื่อให้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะไปทำการคัดกรอง แต่ไฟล์ excel ที่สร้างโดย jzmoa จะยังไม่สามารถนำไปใช้ใน zmoa ได้ ต้องนำไปกรอกข้อมูลที่ทำการคัดกรองมาแล้วตัด column ที่เป็นสีแดงออก save file เป็นชื่อ zmoa_template.xls นำไปวางไว้ใน ไดเรททอรี่ xls ของโปรแกรม zmoa แล้วค่อยรันครับ

ถาม(10): โปรแกรมซีโมอา (zmoa) เหมือนหรือแตกต่างกับโปรแกรมฮอสซีโมอา (hzmoa)
ZMOA>:
          หน้าที่แตกต่างกันครับ
          zmoa อ่านข้อมูลจากใน excel ไฟล์นำไปคีย์ที่ web สปสช. แล้วกดปุ่มบันทึก เหมือนกับที่เราทำผ่าน IE หรือ Firefox
         hzmoa สร้างไฟล์ exel จากข้อมูลใน HOSxP เพื่อให้เราเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะไปทำการคัดกรอง แต่ไฟล์ excel ที่สร้างโดย hzmoa จะยังไม่สามารถนำไปใช้ใน zmoa ได้ ต้องนำไปกรอกข้อมูลที่ทำการคัดมาแล้วตัด column ที่เป็นสีแดงออก save file เป็นชื่อ zmoa_template.xls นำไปวางไว้ใน ไดเรททอรี่ xls ของโปรแกรม zmoa แล้วค่อยรันครับ

ถาม(11): ดับเบิ้ลคลิกที่โปรแกรมzmoa แล้วมันขึ้นจอดำแป้บนึงแล้วหายไป ไม่ทราบว่ามันทำงานต่อรึเปล่า
               ยอดก็ไม่เพิ่ม?
ZMOA>:
          ไม่ทำงานครับ
          หากโปรแกรม zmoa ทำงานจะต้องค้างหน้าจอดำๆ อยู่จนกว่าจะขั้นคำว่า
         "press <ENTER> key to exit"
คือรอให้เรากดปุ่ม Enter เพื่อออกจบโปรแกรม ปัญหานี้เกิดจาก เครื่องนั้นไม่มี vc9runtime (ไฟล์ library ใหม่ๆของ windows) ซึ่งบางเครื่องที่เป็นรุ่นใหม่ๆ จะมี แต่หากเป็นเครื่องที่ไม่ค่อยได้ลงโปรแกรมใหม่ๆ ก็จะไม่มี ต้องหามารันก่อนครับ โดยจะมีอยู่ใน downloads ไฟล์ vcredist_x86_vc9.rar  ซึ่งเมื่อเราแตกออกมาจะมีไฟล์ vcredist_x86_vc9.exe ให้รันตัวนี้ก่อน ซึ่งจะทำให้เครื่องนี้มี libray ของ vc9 ทำให้รันโปรแกรมตะกูล zmoa ได้ (ZMOA Series)

ถาม(12): ผมลงข้อมูลผิดตั้งเยอะ ทำไงดีครับ 
ZMOA>:
          ข้อสำคัญของใช้โปรแกรมตะกูล zmoa  คือต้อง เก็บ logs, reports, zmoa_template.xls ไว้ให้ดีครับ โดยเฉพาะ zmoa_template.xls เมื่อรันเสร็จก็ให้แก้ชื่อเป็น zmoa_template.xls@2011-01-16.xls ตามวันที่รันเพราะการจะไปลบข้อมูลใน Web สปสช. ต้องรู้วัน ว่าบันทึกข้อมูลที่แก้ไว้ทีวันไหน แล้วก็นำ ไฟล์ของวันนั้นกรองเอาเฉพาะคนที่ต้องการลบ (Filter ใน Excel) Save เป็น zmoa_template.xls ตัดให้เหลือแต่เฉพาะคนที่ต้องการลบ แล้วใช้ โปรแกรมเครียร์ซีโมอา cZMOA ในการลบ แต่ cZMOA มีข้อจำกัดคือ จะลบเฉพาะวันปัจจุบันเท่านั้น  ไม่สามารถลบวันอื่นๆ ได้ ยกเว้นเรามี Time Machine จึงจะทำได้ครับ (แม่บ้านผมชอบโดเรมอน)

ถาม(13): ชื่อโปรแกรมเหมือนๆ กัน  ทำให้บางทีรันผิดตัว zmoa.exe, czmoa.exe จะเพิ่มกับไปลบทำให้เสียเวลามาก
ZMOA>: 
        ใช้สติ ในการรันโปรแกรมทุกเมื่อ หรือสร้าง Short Cut ให้เป็นชื่อต่างๆ กัน และอาจเลือกรูป Icon 
ที่แตกต่างกัน เพื่อให้รันไม่ผิดตัว 

ถาม(14): ทำไมโปรแกรม zmoa ไม่เป็น visual form (windows interface)
ZMOA>:
          มันหนัก
          Visual Form ของ zmoa คือ Excel และการหอบหิ้วเอา visual form ไปด้วย มันทำให้ต้องติดตั้งโปรแกรมขนาดใหญ่ ไม่สะดวกต่อการนำไปใช้ในร้าน NET ไม่สะดวกต่อการพกพา

ถาม(15): ทำไมโปรแกรม zmoa version เก่าถึงใช้ไม่ได้ต้อง download version ใหม่บ่อยๆ
ZMOA>:
          สิ่งที่ zmoa ระวังมากก็คือ bug ของการส่งข้อมูลผิดเข้าไปสู่ระบบ Web Online ครับ
          ยกตัวอย่างเช่น ที่ผ่านมาใน version 0.1.0 ยังไม่มีใครพบ bug  พอมี version 0.1.1
version เก่าก็ยังใช้ได้ แต่เมื่อตรวจพบ bug ในเรื่องบุหรี่ที่ ค่าระยะเวลาการสูบเป็น 10 เท่าจาก
ที่เราป้อนไปทำให้ต้องสั่งระงับ version 0.1.0, 0.1.1 เพราะไม่ต้องการให้ผู้ใช้คนอื่นๆ ป้อนข้อมูล
ที่ผิดเข้าสู่ระบบ  พร้อมทั้งออกตัวแก้ไข czmoa (ทีแรกตั้งใจว่าจะเก็บไว้ใช้คนเดียว) เพื่อให้ผู้ใช้ zmoa
ไปทำการลบข้อมูลที่ผิดออกแล้วนำข้อมูลที่ถูกกลับเข้าไปใหม่ (ผิดเฉพาะคนที่ใช้ jzmoa ในการสร้าง
zmoa_template.xls) นั่นคือ zmoa เป็นโปรแกรมที่มีการทำ bug Control  ที่ดีครับ
ไม่เคยพบในโปรแกรมไหนๆ  ที่ผมพัฒนามาก่อน

ถาม(16): ลบบุหรี่ยังไงครับ ไม่เป็น
ZMOA>:
         หากใช้โปรแกรม zmoa 1.0.0 บันทึกข้อมูล ที่มีการเลือกข้อ 4.ท่านสูบบุหรี่หรือไม่?
หากเราเลือก 4.1 (ป้อนค่า 1=สูบ หรือ 3=เคยสูบแต่เลิกแล้ว ในช่อง ข้อ 4 ใน zmoa_template.xls ที่สร้าง
จาก jzmoa หรือ hzmoa แล้วมีการระบุจำนวนบุหรี่ต่อวัน 1 มวน ระยะเวลา 10 ปี zoma 1.0.0 จะอ่านได้
ผิดเป็น 10 มวนต่อวันระยะเวลา 100 ปีทำให้บันทึกข้อมูลไว้ผิดพลาด ต้องทำการแก้ไขโดยการไปทำผ่าน
Web Online ของ สปสช. ให้เป็น 1 กับ 10
        แต่หากเราป้อนไปเยอะ ๆ ก็ไปแก้ไขไม่ไหว เพราะมันเยอะก็ให้เรากรองเอาคนที่สูบ บุหรี่ใน
zmoa_template.xls ที่เป็น 1 หรือ 3 เอาไปไว้ ลบออกจาก Web Online โดยเราต้องย้อนเวลา ของเครื่องที่
รันกลับไปเป็นวันที่เรานำข้อมูลเข้า (เปลี่ยนวันที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์) แล้วค่อยรัน czmoa.exe
โปรแกรมจึงจะหาเจอ แล้วลบให้ เหมือนกับที่เรา ดูรายงานบน Web Online ต้องเลือกช่วงวันที่บันทึก 
จึงจะเห็นข้อมูลที่ได้บันทึกไว้เมื่อลบ ได้แล้ว เราก็นำข้อมูลเข้าไปใหม่ด้วย zmoa 1.0.1 ซึ่งได้แก้ไขตรงนี้
แล้ว เพื่อบันทึกข้อมูลคนที่สูบบุหรี่ไปใหม่  พึงระวังวันที่ของเครื่องที่ร้าน NET เพราะมักไม่ตรงกับวันจริง

 
 ปล. ขออภัยหากอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ เพราะ zmoa (ซีโมเอ) ไม่ค่อยได้คุยกับคนเท่าไหร่ คุยแต่กับ
Computers สื่อภาษาได้ไม่ดีนัก