สำหรับผู้เริ่มต้น

ให้ทำไปทีละขั้นตอน ดังนี้ หรือ download คู่มือ zmoa.pdf   แล้วทำตามคู่มือ
1. download zmoa-220
2. แตกไฟล์ rar ไปที่ c:\temp\ จะเห็นว่ามี โฟล์เดอร์ zmoa อยู่ที่ c:\temp\zmoa
3. เข้าไปที่ โฟล์เดอร์ zmoa จะ โฟล์เดอร์  xls
4. เข้าไปที่ โฟล์เดอร์ xls จะมีไฟล์ zmoa_template.xls
5. ดั๊บเบิ๊ลคลิ๊กที่ ไฟล์ zmoa_template.xls
6. โปรแกรม Excel จะเปิดไฟล์ zmoa_template.xls ขึ้นมา
7. ใส่วันที่ของวันนี้ลงไปในช่องแรก ของแถวที่ 2
8. ใส่รหัสประชาชนของตัวเองลงไปใน ช่องที่ 2 ของแถวที่ 2
9. Save File โดยไม่ต้องปิดโปรแกรม Excel
10. ไปที่ โฟล์เดอร์ zmoa จะเห็นว่ามีไฟล์ zmoa.exe หรือบางเครื่องจะเห็นแค่ zmoa
11. ดั๊บเบิ๊ลคลิกที่ไฟล์ zmoa ที่เห็น
12. จะเห็นหน้าจอดำๆ ให้ใส่ user login ของ สปสช. ที่ใช้คีย์ข้อมูลใน Web กดปุ่ม Enter
13. พิมพ์รหัสผ่านของ user ของ สปสช. ไม่ต้องสนใจว่ามันไม่ขึ้นอะไร พยายามพิมพ์ให้ถูกแล้วกดปุ่ม
      Enter บางคนใช้วิธี  พิมพ์ user และ password ลงใน text ไฟล์  ใช้การ copy  (กันพลาด) user
      และ password ที่ละอย่างวางแทน
14. หากพิมพ์ไม่ถูก ก็กดปุ่ม Enter จบโปรแกรม แล้วกลับไปทำข้อ 11  ใหม่จนกว่าจะ login ได้
15. หากวันนั้น Web สปสช. Online ข้อมูลก็จะเข้าไปใน Web Online ของ สปสช.
16. ตามเข้าดูว่าข้อมูลที่เข้าไปมีอะไรบ้าง
17. login ใน web สปสช. แล้วไปดูรายงานเลือกวันที่บันทึกเป็นวันนี้
18. จะว่ามี รายการที่ถูกบันทึกเข้าไปวันนี้ ให้เลือกแก้ไข ขวามือสุดจะมี รูปดินสอเลือกแก้ไข
19. ดูค่าที่ถูกบันทึกว่าใช่ ข้อมูลที่เราได้ใส่ไปในข้อ 7  ข้อ 8 ไหม
20. กลับไปที่รายงานใหม่ กดเมนู ลบที่ขวามือสุด จะมีรูป x แดงๆ ให้ลบเลย
21. กลับไปทำตั้งแต่ข้อ 7 ใหม่ ลองใส่ค่าต่างๆ ตามแบบคัดกรอง แล้วดูว่า zmoa บันทึกอะไรให้
สรุป เหมือนเราทำผ่าน IE แต่คีย์ที่ Excel เก็บไว้ก่อน แล้ว zmoa ทำแทนให้