"บันทึกการคัดกรองความเสี่ยง Metabolic Online ประจำปี 2554"           
"ลงข้อมูลใน Excel แล้ว Upload Online" 

โปรแกรมบันทึกการคัดกรองความเสี่ยง Metabolic Online ประจำปี 2554      
ZMOA 0.1.1  (Screening year [2010/2553], built Dec 30 2010)      
==========================================================================
ที่มา:
       ความเป็นมาของ โปรแกรมซีโมอา (ZMOA) และกำลังเป็นไป

ลักษณะ:
       เป็นโปรแกรมอ่านข้อมูลจากไฟล์ Excel (zmoa_template.xls) แล้วทำการบันทึกข้อมูล Online ไปยัง Web สปสช.

การใช้งาน:
      บันทึกข้อมูลการคัดกรองความเสี่ยงไว้ในไฟล์ zmoa_template.xls ที่อยู่ในไดเรททอรี่ xls ที่ได้ทำการติดตั้งโปรแกรม แล้วรัน zmoa.exe ป้อน user และ password ของ Web สปสช.  ส่งข้อมูลไป Online

การติดตั้งและใช้งาน:
     1. Download zmoa-x.x.x.zip
     2. Unzip zmoa-x.x.x.zip ไม่ต้องติดตั้งในเครื่อง สามารถทำงานใน Thumb drive ได้ Portable Application  
     3. ทดลองรัน zmoa.exe 
     4. หากไม่สามารถรันได้ให้ download version ที่รวม runtime zmoa-x.x.x+runtime.zip
     5. Unzip zmoa-x.x.x+runtime.zip รัน vcredist_x86_vc9.exe แล้วรัน zmoa.exe ใหม่อีกครั้ง
     6. แก้ไขไฟล์ zmoa_template.xls ในไดเรททอรี่ xls
     7. บันทึกไฟล์ zmoa_template.xls โดยไม่ต้องปิด Excel แล้วรัน zmoa.exe อีกครั้ง
     8. ตรวจสอบผลจากรายงาน Online http://ucapps.nhso.go.th/allpp2010/FrmRepAllPpScr01.jsp

ทดสอบโปรแกรมและเคล็ดลับ:
    - แก้ไขเฉพาะ เลขประจำตัวประชาชน อย่างเดียวก่อน บันทึกไฟล์ แล้วรันโปรแกรม zmoa.exe
    - โปรแกรมจะทำงานได้ต้องเชื่อมต่อ Internet  (หากมี proxy ที่ต้องป้อน  user/password จะไม่ทำงาน)
    - ไฟล์ zmoa_template.xls มีการจัดรูปแบบ Cell Format หลายๆ แบบ ซึ่งจะกระทบกับการทำงาน
       ของโปรแกรม ให้ทดลองแก้ไขค่าเพื่อทดสอบ หากจำเป็นต้องเพิ่มแถวใหม่ ให้ copy แถว
       เก่าไปวางจะง่ายกว่า
    - Save zmoa_template.xls เป็น Excel 97/2003 compatibility
    - รันโปรแกรม zmoa.exe โดยไม่ต้องปิด Excel
    - ตรวจสอบ log ในไดเรททอรี่ logs ไฟล์ zmoa@2010-12-28.log โดย log ไฟล์จะเก็บตามวันที่
    - Clear การจำ user / password โดยการลบไฟล์  password ในไดเรททอรี่ logs
    - Copy โปรแกรมใส่ Thumb Driver ไปรันได้ทุกที่ Portable Application

การลงทะเบียน:
     ส่ง email ไปยัง zmoagent@gmail.com  ระบุ user Online ของ สปสช. (ไม่ต้องระบุ password)
หัวข้อเรื่อง <Free register zmoa> จะได้รับจำนวนการบันทึกข้อมูลเป็น 10 คน/การรันโปรแกรม 1 ครั้ง
โปรแกรมสามารถรันได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง  แต่จำกัดจำนวนข้อมูลในไฟล์ Excel ต่อแต่ละครั้งที่รัน

การขอเพิ่มจำนวน Licenses:
      ไม่ลงทะเบียน     1 คน / ครั้ง      ไว้ใช้สำหรับทดสอบการทำงานของโปรแกรม
      ลงทะเบียนฟรี   10 คน / ครั้ง      ใช้สำหรับการบันทึกข้อมูลจริง แต่ต้องรันหลายครั้ง
      อื่นๆ mail มาคุยกับ zmoagent@gmail.com