ข่าวคราวคัดกรองฯ ปี 2555

สปสช. เริ่มเปิดรับข้อมูลคัดกรองฯ ปี 2555
http://ucapps.nhso.go.th/allpp2010
ตั้งแต่วันที่ 28/11/2011 14:46
แต่ยังไม่มี รายการรายงานให้ดู
ตอนนี้ผมกำลังทดสอบ โปรแกรม zmoa 2.2.0 ว่ายังใช้งานได้หรือไม่
เลยยังไม่ได้เปิด licenses ให้ใช้งานครับ
หากใครทราบรายละเอียดว่า ปี 2555 สปสช.
จะมีนโยบายเปลี่ยนแปลงยังไง รบกวนแจ้งให้ผมทราบด้วยครับ
จะได้แก้ไขโปรแกรม zmoa ให้สนองนโยบายได้ทัน

จากการตรวจสอบพบว่า:
- โปรแกรม zmoa 2.2.0 ยังใช้ได้ (เปิด licenses 10 คนให้ใช้แล้วครับ)
- ข้อมูลเก่า (การบันทึกของปี 2554) ดึงรายงานมาดูไม่ได้
- ข้อมูลใหม่ (การบันทึกของปี 2555) มีรายงาน แต่ยังไม่มี เมนูให้เลือก

แต่แนวทางของปี 2555
น่าจะไม่ต้องคีย์ Online เพราะมีการเพิ่มไฟล์ จาก 18 เป็น 21 แฟ้ม
โดยมีข้อมูลของการคัดกรองความเสี่ยงที่รวมอยู่ในนั้นด้วย